• 3 Απριλίου, 2012

ΔΣ62/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΔΣ62/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΔΣ62/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /62/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – Χ.Τ. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο