ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Δ.Σ.123.2012 ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Δ.Σ.123.2012 ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Δ.Σ.123.2012 ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /123/2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – Χ.Τ. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο