• 4 Απριλίου, 2012

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΔΣ 57/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΔΣ 57/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΔΣ 57/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ακύρωση του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού (αριθμ.Διακ.ΔΣ57/2012) για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Εξετάσεων με Ταυτόχρονη παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού (Αναλυτές & Αναλώσιμα) για τις ανάγκες του ΓΝ Άρτας & των Υγειονομικών Μονάδων Ευθύνης του. Προϋπολογισμού :220.000,00€

ΑΚΥΡΩΣΗΔΣ572012

Μετάβαση στο περιεχόμενο