• 3 Απριλίου, 2012

ΔΣ64/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΣ64/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΣ64/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 64/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΕΝΤΥΠΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΕΝΤΥΠΑ 2012 – Χ.Τ. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο