ΔΣ30/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών καθαριότητας

ΔΣ30/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών καθαριότητας

ΔΣ30/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών καθαριότητας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αραβαντινού Ρεγγίνα

All stories by:Αραβαντινού Ρεγγίνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο