• 22 Οκτωβρίου, 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 163 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στους χώρους του Γ.Ν. Άρτας, Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Γ.Ν. Άρτας & ΚΕ. Φ. Ι. ΑΠ Άρτας, για δυ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 163 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στους χώρους του Γ.Ν. Άρτας, Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Γ.Ν. Άρτας & ΚΕ. Φ. Ι. ΑΠ Άρτας, για δυ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 163 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στους χώρους του Γ.Ν. Άρτας, Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Γ.Ν. Άρτας & ΚΕ. Φ. Ι. ΑΠ Άρτας, για δυ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο