• 29 Φεβρουαρίου, 2012

ΔΣ/18/2012 Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης για την προμήθεια Αναλώσιμου Ορθοπεδικού Υλικού

ΔΣ/18/2012 Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης για την προμήθεια Αναλώσιμου Ορθοπεδικού Υλικού

ΔΣ/18/2012 Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης για την προμήθεια Αναλώσιμου Ορθοπεδικού Υλικού 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Παροχή διευκρινήσεων στο διαγωνισμό για την προμήθεια Αναλώσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (επίδεσμοι) με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /18/2012.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18 ΤΟΥ 2012 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ 3

Μετάβαση στο περιεχόμενο