ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ.100.2012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ.100.2012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ.100.2012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ ………….. Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για «Επισκευή -Συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες μηχανογραφικού εξοπλισμού Πληροφορικής». Με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο