• 5 Ιουλίου, 2013

Επισκεπτήριο

Επισκεπτήριο

Επισκεπτήριο 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το ωράριο επισκεπτηρίου στους νοσηλευτικούς ορόφους είναι από 12:00 έως 14:00 και 17:00 έως 19:00.

Οι επισκέπτες παραμένουν στους χώρους αναμονής και εισέρχονται στο δωμάτιο του ασθενή μέχρι ΔΥΟ άτομα κάθε φορά.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 12 ετών.

Οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να φέρουν στο νοσοκομείο φαγητά, γλυκά, φρούτα, καθώς και φυτά σε γλάστρα με χώμα.

Επισκέπτες με λοιμώξεις πριν την είσοδό τους στο δωμάτιο του ασθενούς, να επικοινωνούν με το νοσηλευτικό προσωπικό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο