Νοσηλευτική Κάλυψη

Νοσηλευτική Κάλυψη

Νοσηλευτική Κάλυψη 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Η νοσηλευτική φροντίδα, σε όλα τα στάδια της νοσηλείας των παιδιών, είναι πλήρης και πάντοτε ανάλογη της βαρύτητας της κάθε περίπτωσης. 

Το νοσηλευτικό προσωπικό έχει εκπαιδευτεί για να ανταποκριθεί στα υψηλά πρότυπα παροχής φροντίδας. 

Για το λόγο αυτόν, η Διεύθυνση της παιδιατρικής κλινικής δεν επιτρέπει την παρουσία “αποκλειστικών” για παροχή οποιασδήποτε νοσηλευτικής φροντίδας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο