• 14 Νοεμβρίου, 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓια την Τεχνική Υποστήριξη των Kαμερών Ξηρού Τύπου και των ψηφιοποιητών του ακτινολογικού εργαστηρίου και του αξονικού τομογράφου (εργασία και ανταλλακτικά) του Γ.Ν. Άρτας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓια την Τεχνική Υποστήριξη των Kαμερών Ξηρού Τύπου και των ψηφιοποιητών του ακτινολογικού εργαστηρίου και του αξονικού τομογράφου (εργασία και ανταλλακτικά) του Γ.Ν. Άρτας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓια την Τεχνική Υποστήριξη των Kαμερών Ξηρού Τύπου και των ψηφιοποιητών του ακτινολογικού εργαστηρίου και του αξονικού τομογράφου (εργασία και ανταλλακτικά) του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο