Για την προμήθεια-αντικατάσταση του σπιρομέτρου Vitalograph , model:spirotrac iii με SN:SP02273 που βρίσκεται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (τμήμα πνευμονολογικό),

Για την προμήθεια-αντικατάσταση του σπιρομέτρου Vitalograph , model:spirotrac iii με SN:SP02273 που βρίσκεται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (τμήμα πνευμονολογικό),

Για την προμήθεια-αντικατάσταση του σπιρομέτρου Vitalograph , model:spirotrac iii με SN:SP02273 που βρίσκεται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (τμήμα πνευμονολογικό), 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο