• 1 Φεβρουαρίου, 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που αφορούν Δέματα (Ταχυμεταφορές), του Γ.Ν. Άρτας και των τμημάτων αρμοδιότητάς του :Ξενώνας Ψυχαργώς, Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Άρτας και Κ.ΕΦ.Ι.ΑΠ. Άρτας.

Συνοπτικός διαγωνισμός για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που αφορούν Δέματα (Ταχυμεταφορές), του Γ.Ν. Άρτας και των τμημάτων αρμοδιότητάς του :Ξενώνας Ψυχαργώς, Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Άρτας και Κ.ΕΦ.Ι.ΑΠ. Άρτας.

Συνοπτικός διαγωνισμός για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που αφορούν Δέματα (Ταχυμεταφορές), του Γ.Ν. Άρτας και των τμημάτων αρμοδιότητάς του :Ξενώνας Ψυχαργώς, Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Άρτας και Κ.ΕΦ.Ι.ΑΠ. Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο