Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Από το Υπουργείο Υγείας, απευθύνεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων στις ακόλουθες Υγειονομικές Περιφέρειες και στα Νοσοκομεία αυτών:

Δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο