• 4 Μαΐου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα Άτομα με Αναπηρία (νοητική υστέρηση, σύνδρομο DOWN) ηλικίας άνω των 15 ετών και των δύο φύλων, που στο εξής θα καλούνται ωφελούμενοι, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α του Συλλόγου. Εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης και όχι πέρα τις: 13/05/2022 και ώρα 15:00 στη γραμματεία του Συλλόγου ή ηλεκτρονικά στο email: sgfa.e.a.agiatheodora@gmail.com

Λεπτομέρειες και Δικαιολογητικά

Μετάβαση στο περιεχόμενο