Προμήθειες – Διαγωνισμοί

Για μικροπρομήθειες κάντε κλικ εδώ:
Διαγωνισμοί μέσω πλατφόρμας iSupplies:
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 164 /21-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για τα Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 164 /21-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για τα Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την ακύρωση της αριθμ. Δ.Σ. 164 /21-11-2011  Διακήρυξης του Γ. Ν. Άρτας για την προμήθεια & Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού σύμφωνα με την αριθμ. 32 / 07–12-2008 (Θέμα 9ο ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 162 /17-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για τα Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 162 /17-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για τα Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 162 /17-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για τα Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 64.200,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.  Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την ακύρωση της αριθμ. Δ.Σ. 162 /12-11-2011 Διακήρυξης του Γ. Ν. Άρτας για την προμήθεια & Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού σύμφωνα με την αριθμ. 12 / 30-05-2008 (Θέμα 9ο ) απόφαση…

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – Συνδέσεις Δικτύου για τα Περιφερειακά Ιατρεία
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – Συνδέσεις Δικτύου για τα Περιφερειακά Ιατρεία 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Π Ρ Α Ξ Η 31/ 24 – 11 – 2011Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. 167/10-5-2010 (τ.Υ.Ε.Θ&Ο.Δ.Φ.Δ.&Ε.Δ.Τ.) της αριθ.ΔΥ1δ/Γ.Π.142043/10-5-2010 απόφασης της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για διορισμό των μελών του, συνήλθε την 24/11/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων στην οποία πήραν μέρος: 1)…

Προμήθεια ISA Server – Firewall – Web Filtering για την προστασία του δικτύου από επιθέσεις Hacker και ιών καθώς και τον έλεγχο της πρόσβασης των χρηστών στο διαδίκτυο
Προμήθεια ISA Server – Firewall – Web Filtering για την προστασία του δικτύου από επιθέσεις Hacker και ιών καθώς και τον έλεγχο της πρόσβασης των χρηστών στο διαδίκτυο 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής του Νοσοκομείου μας που έχει ως εξής:Έχοντας υπόψη:Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (UPS) στον χώρο των Κεντρικών Υπολογιστών του Νοσοκομείου (Data Room) – Έγγραφο ΓΝΑ αρ πρωτ: 16385Μετά από βλάβη στο Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (UPS) παρουσιάστηκε βλάβη στον Διακομιστή (Server) Έλεγχου Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.…

Προμήθεια Δικτυακού Συστήματος Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας
Προμήθεια Δικτυακού Συστήματος Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής του Νοσοκομείου μας που έχει ως εξής:Για τις ανάγκες του Νοσοκομείου αιτούμαστε την προμήθεια Δικτυακού Συστήματος λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας. Η προμήθεια θεωρείται άκρως αναγκαία καθώς θα διασφαλίζει τα υπηρεσιακά αρχεία/δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε προσωπικούς Η/Υ στελεχών του Νοσοκομείου (πχ. Αποφάσεις ΔΣ, ισολογισμούς, απολογισμούς, Οργανισμός…

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. ΔΣ 164 Προμήθειας και εγκατάστασης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τα Τ. Ε. Π. του Νοσοκομείου.
ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. ΔΣ 164 Προμήθειας και εγκατάστασης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τα Τ. Ε. Π. του Νοσοκομείου. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ164 ΤΕΠ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ.162 Προμήθειας και εγκατάστασης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τα Τ. Ε. Π. του Νοσοκομείου.
ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ.162 Προμήθειας και εγκατάστασης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τα Τ. Ε. Π. του Νοσοκομείου. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ162 ΤΕΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο