ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΣ127.2012 ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΣ127.2012 ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΣ127.2012 ΚΑΥΣΙΜΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ / .127 /2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΚΑΥΣΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης : Ποσοστό έκπτωσης επί τοις %

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΣ127.2012 ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Συνημμένα αρχεία

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο