ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ157.2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ157.2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ157.2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ/ 157/ 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια φαρμάκων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

 

Φάρμακο 2

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο