Προμήθειες – Διαγωνισμοί

Για μικροπρομήθειες κάντε κλικ εδώ:
Διαγωνισμοί μέσω πλατφόρμας iSupplies:
Προμήθεια Δικτυακού Συστήματος Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας
Προμήθεια Δικτυακού Συστήματος Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής του Νοσοκομείου μας που έχει ως εξής:Για τις ανάγκες του Νοσοκομείου αιτούμαστε την προμήθεια Δικτυακού Συστήματος λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας. Η προμήθεια θεωρείται άκρως αναγκαία καθώς θα διασφαλίζει τα υπηρεσιακά αρχεία/δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε προσωπικούς Η/Υ στελεχών του Νοσοκομείου (πχ. Αποφάσεις ΔΣ, ισολογισμούς, απολογισμούς, Οργανισμός…

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. ΔΣ 164 Προμήθειας και εγκατάστασης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τα Τ. Ε. Π. του Νοσοκομείου.
ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. ΔΣ 164 Προμήθειας και εγκατάστασης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τα Τ. Ε. Π. του Νοσοκομείου. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ164 ΤΕΠ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ.162 Προμήθειας και εγκατάστασης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τα Τ. Ε. Π. του Νοσοκομείου.
ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ.162 Προμήθειας και εγκατάστασης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τα Τ. Ε. Π. του Νοσοκομείου. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ162 ΤΕΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο