ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού με πρόσκληση κατάθεσης σφραγισμένων προσφορών για τη προμήθεια: « ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ , ΕΝΟΣ (1) ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ KARL STORZ MODEL:11301BN1 ΜΕ S/N:1000437 ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» .

ΒΛ924690ΒΒ-ΧΑ4-signed

Συνημμένα αρχεία

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο