• 25 Οκτωβρίου, 2013

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδοχού Υπηρεσιών Προστασίας από Ακτινοβολία

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδοχού Υπηρεσιών Προστασίας από Ακτινοβολία

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδοχού Υπηρεσιών Προστασίας από Ακτινοβολία 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο