Αποστολή οικονομικής προσφοράς για σύμβαση τεχνικής υποστήριξης συγκροτήματος αξονικού τομογράφου MX 8000 PHILIPS

Αποστολή οικονομικής προσφοράς για σύμβαση τεχνικής υποστήριξης συγκροτήματος αξονικού τομογράφου MX 8000 PHILIPS

Αποστολή οικονομικής προσφοράς για σύμβαση τεχνικής υποστήριξης συγκροτήματος αξονικού τομογράφου MX 8000 PHILIPS 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΒΕΝ84690ΒΒ-ΗΟ3-signed

Συνημμένα αρχεία

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο