• 24 Μαΐου, 2013

Αποστολή οικονομικής προσφοράς για σύμβαση τεχνικής υποστήριξης συγκροτήματος αξονικού τομογράφου MX 8000 PHILIPS

Αποστολή οικονομικής προσφοράς για σύμβαση τεχνικής υποστήριξης συγκροτήματος αξονικού τομογράφου MX 8000 PHILIPS

Αποστολή οικονομικής προσφοράς για σύμβαση τεχνικής υποστήριξης συγκροτήματος αξονικού τομογράφου MX 8000 PHILIPS 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο