• 21 Μαΐου, 2013

Εγκυκλιος-ΒΕΝΜΘ-ΡΟΥ-περιπτερα-ψιλικα

Εγκυκλιος-ΒΕΝΜΘ-ΡΟΥ-περιπτερα-ψιλικα

Εγκυκλιος-ΒΕΝΜΘ-ΡΟΥ-περιπτερα-ψιλικα 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

«Παρέχονται οδηγίες για τις Επιχειρήσεις Λιανικής διάθεσης τροφίμων (Περίπτερα-Ψιλικά) της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».

Εγκυκλιος-ΒΕΝΜΘ-ΡΟΥ-περιπτερα-ψιλικα

Μετάβαση στο περιεχόμενο