Κατάθεση οικονομικών προσφορών για την Καθαριότητα των Κ.Υ και των Περιφερειακών Ιατρείων Μονάδων 6ης Υ.Π.Ε – ΠΕΔΥ (πρώην Κ.Υ αρμοδιότητας του Γ.Ν Άρτας).

Κατάθεση οικονομικών προσφορών για την Καθαριότητα των Κ.Υ και των Περιφερειακών Ιατρείων Μονάδων 6ης Υ.Π.Ε – ΠΕΔΥ (πρώην Κ.Υ αρμοδιότητας του Γ.Ν Άρτας).

Κατάθεση οικονομικών προσφορών για την Καθαριότητα των Κ.Υ και των Περιφερειακών Ιατρείων Μονάδων 6ης Υ.Π.Ε – ΠΕΔΥ (πρώην Κ.Υ αρμοδιότητας του Γ.Ν Άρτας). 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο