• 4 Φεβρουαρίου, 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Κ. ΥΓΕΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ – ΑΓΝΑΝΤΩΝ – ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ) ΤΗΣ 6η ΥΠΕ – ΠΕΔΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Κ. ΥΓΕΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ – ΑΓΝΑΝΤΩΝ – ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ) ΤΗΣ 6η ΥΠΕ – ΠΕΔΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Κ. ΥΓΕΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ – ΑΓΝΑΝΤΩΝ – ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ) ΤΗΣ 6η ΥΠΕ – ΠΕΔΥ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο