• 24 Νοεμβρίου, 2011

Προμήθεια ISA Server – Firewall – Web Filtering για την προστασία του δικτύου από επιθέσεις Hacker και ιών καθώς και τον έλεγχο της πρόσβασης των χρηστών στο διαδίκτυο

Προμήθεια ISA Server – Firewall – Web Filtering για την προστασία του δικτύου από επιθέσεις Hacker και ιών καθώς και τον έλεγχο της πρόσβασης των χρηστών στο διαδίκτυο

Προμήθεια ISA Server – Firewall – Web Filtering για την προστασία του δικτύου από επιθέσεις Hacker και ιών καθώς και τον έλεγχο της πρόσβασης των χρηστών στο διαδίκτυο 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής του Νοσοκομείου μας που έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (UPS) στον χώρο των Κεντρικών Υπολογιστών του Νοσοκομείου (Data Room) – Έγγραφο ΓΝΑ αρ πρωτ: 16385
Μετά από βλάβη στο Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (UPS) παρουσιάστηκε βλάβη στον Διακομιστή (Server) Έλεγχου Πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι
βασικές λειτουργίες του εν λόγω διακομιστή είναι οι ακόλουθες

Τοίχος Προστασίας (Firewall )
Προστατεύει το δίκτυο από επιθέσεις (Hacker)
ISA Server
Ελέγχει την πρόσβαση των χρηστών από και προς το δίκτυο του Νοσοκομείου.
Ασφαλή πρόσβαση εταιριών σε Ιατρικά Μηχανήματα
Ελεγχόμενη πρόσβαση των εταιρεών πληροφορικής στο τοπικό δίκτυο
Web Filtering
Απαγορεύει την πρόσβαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες ιστοσελίδων (π.χ. πορνογραφικού υλικού, On-line παιχνίδια)

Τίθεται λοιπόν άμεσα και επιτακτικά το θέμα της ασφάλειας και της καλής λειτουργίας του Δικτύου, τα οποίο για να διασφαλιστούν απαιτούν την προμήθεια δύο Διακομιστών (Server) Έλεγχου Πρόσβαση στο Διαδίκτυο, έναν για την κανονική σύνδεση και έναν για την εφεδρική σύνδεση, των εξής μηχανημάτων:
Εκτιμώμενο κόστος : 12.000,- €
Τη συζήτηση που επακολούθησε.

45ΨΠ4690ΒΒ-Δ36-signed

Συνημμένα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο