• 25 Νοεμβρίου, 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α΄32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο