ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ Κ. ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 86/2013

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ Κ. ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 86/2013

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ Κ. ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 86/2013 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο