Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισ. για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστ. κτιρίων του Γ. Ν. Άρτας , ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Άρτας ,του Ξενώνα Μελισάνθια και προστατ. διαμερισμάτων» Δ.Σ. 25

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισ. για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστ. κτιρίων του Γ. Ν. Άρτας , ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Άρτας ,του Ξενώνα Μελισάνθια και προστατ. διαμερισμάτων» Δ.Σ. 25

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισ. για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστ. κτιρίων του Γ. Ν. Άρτας , ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Άρτας ,του Ξενώνα Μελισάνθια και προστατ. διαμερισμάτων» Δ.Σ. 25 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο