ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 129 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια την Ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης με ανταλλακτικά των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης FRESENIUS, τεμάχια:14, (CPV:50421000-2)για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 129 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια την Ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης με ανταλλακτικά των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης FRESENIUS, τεμάχια:14, (CPV:50421000-2)για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 129 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια την Ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης με ανταλλακτικά των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης FRESENIUS, τεμάχια:14, (CPV:50421000-2)για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αραβαντινού Ρεγγίνα

All stories by:Αραβαντινού Ρεγγίνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο