ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ./ 62 /2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.995,56€ συμπ. ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ./ 62 /2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.995,56€ συμπ. ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ./ 62 /2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.995,56€ συμπ. ΦΠΑ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αραβαντινού Ρεγγίνα

All stories by:Αραβαντινού Ρεγγίνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο