• 13 Απριλίου, 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 61/2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) » ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, KAI ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 61/2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) » ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, KAI ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 61/2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) » ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, KAI ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο