• 6 Νοεμβρίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 126 /2019 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ANOΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ME ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (CPV : 33127000-6)» του Γ. Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 126 /2019 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ANOΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ME ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (CPV : 33127000-6)» του Γ. Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 126 /2019 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ANOΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ME ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (CPV : 33127000-6)» του Γ. Ν. Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο