ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 65/ 2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γ.Ν. Άρτας και του ΚΕ. Φ. Ι. ΑΠ Άρτας, για δυόμιση (2 & 1/2) μήνες.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 65/ 2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γ.Ν. Άρτας και του ΚΕ. Φ. Ι. ΑΠ Άρτας, για δυόμιση (2 & 1/2) μήνες.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 65/ 2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γ.Ν. Άρτας και του ΚΕ. Φ. Ι. ΑΠ Άρτας, για δυόμιση (2 & 1/2) μήνες. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο