ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 56/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΝΑΡΘΗΚΩΝ (CPV 33141760-5),

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 56/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΝΑΡΘΗΚΩΝ (CPV 33141760-5),

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 56/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΝΑΡΘΗΚΩΝ (CPV 33141760-5), 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο