• 16 Μαΐου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 44 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111500-0)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 44 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111500-0)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 44 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111500-0) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο