• 14 Νοεμβρίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.130 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Ανάδειξη αναδόχου για προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111500-0),

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.130 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Ανάδειξη αναδόχου για προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111500-0),

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.130 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Ανάδειξη αναδόχου για προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111500-0), 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο