• 17 Μαΐου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΣ 45/2019 Για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Τροφοδοσίας» CPV: 39222100-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΣ 45/2019 Για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Τροφοδοσίας» CPV: 39222100-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΣ 45/2019 Για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Τροφοδοσίας» CPV: 39222100-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο