ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 28/ 2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ OIKONOMIKOY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ( ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.000,00 € συμπ. ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 28/ 2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ OIKONOMIKOY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ( ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.000,00 € συμπ. ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 28/ 2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ OIKONOMIKOY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ( ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο