ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 5 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΔΙΑΧ. ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)ΤΟΥ Γ.Ν.Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 5 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΔΙΑΧ. ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)ΤΟΥ Γ.Ν.Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 5 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΔΙΑΧ. ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)ΤΟΥ Γ.Ν.Α 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο