• 15 Οκτωβρίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 114 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για υπηρεσίες «Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου (Ορκωτοί Λογιστές )»,(CPV:79212100-4), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 114 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για υπηρεσίες «Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου (Ορκωτοί Λογιστές )»,(CPV:79212100-4), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 114 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για υπηρεσίες «Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου (Ορκωτοί Λογιστές )»,(CPV:79212100-4), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο