• 23 Φεβρουαρίου, 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ : 31 / 2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 59.641,40€ συμπ. ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ : 31 / 2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 59.641,40€ συμπ. ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ : 31 / 2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 59.641,40€ συμπ. ΦΠΑ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο