ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 24/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 24/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 24/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΜΕΛΑΝΙΑ
ΤΕΥΔ

Συνημμένα αρχεία

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο