• 12 Μαρτίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 19 /2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» (CPV:79212200-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 19 /2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» (CPV:79212200-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 19 /2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» (CPV:79212200-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο