• 29 Μαρτίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 15 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ»(CPV 33731110-7), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 15 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ»(CPV 33731110-7), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 15 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ»(CPV 33731110-7), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο