ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 2019 ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ 31-08-2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 2019 ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ 31-08-2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 2019 ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ 31-08-2019 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο