• 9 Νοεμβρίου, 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΜΑΤΑ(ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ : ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΔΙΕΚ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ.171/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΜΑΤΑ(ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ : ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΔΙΕΚ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ.171/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΜΑΤΑ(ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ : ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΔΙΕΚ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ.171/2015 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο