• 31 Μαΐου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 57/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια « ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ »(CPV 30197630-1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 57/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια « ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ »(CPV 30197630-1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 57/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια « ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ »(CPV 30197630-1 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο