• 11 Ιουνίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 51/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια: ΝΑΡΘΗΚΕΣ (CPV:33141760-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 51/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια: ΝΑΡΘΗΚΕΣ (CPV:33141760-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 51/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια: ΝΑΡΘΗΚΕΣ (CPV:33141760-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο