• 7 Απριλίου, 2023

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 2η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» CPV:34113000-2 .ΑΡ.ΔΙΑΒ: 23DIAB000026251

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 2η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» CPV:34113000-2 .ΑΡ.ΔΙΑΒ: 23DIAB000026251

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 2η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» CPV:34113000-2 .ΑΡ.ΔΙΑΒ: 23DIAB000026251 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο